Anna Zielińska-Krybus

Anna-Zielinska-Krybus-Ambasador-Targow-2019.png

Anna Zielińska-Krybus

O Prelegencie:

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 30 lat pracuje jako redaktor i wydawca w jednej z oficyn akademickich – Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 1986-1998 była redaktorem, od 1999 roku kieruje Wydawnictwem. Związana z działalnością organizacji zrzeszającej wydawców akademickich – Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych – od 1998 roku. W 2001 roku została wybrana do Zarządu Stowarzyszenia, pełniąc funkcje sekretarza i wiceprezesa, natomiast w 2013 roku została prezesem SWSW.  Tę funkcję sprawowała do czerwca 2019 roku.