Organizatorami 3. Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze Wydawnictwa o Górach”, są:
 • Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (COTG PTTK) w Krakowie,
 • Targi w Krakowie Sp. z o.o.,
 • Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie

Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów  oraz o tematyce związanej    
z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej),   które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2014 roku (włącznie).

Wydawnictwa zgłoszone do Konkursu, bez względu na język wydania, będą oceniane przez Jury w następujących kategoriach:
 • albumy,
 • przewodniki,
 • popularnonaukowe, monografie i inne,
 • proza literacka o tematyce górskiej,
 • mapy,
 • atlasy, encyklopedie lub słowniki nazewnictwa, miejscowości, obiektów, przyrodnicze i inne.
   
Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa
 
REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY