COTG-PTTK-Najlepsze-Wydawnictwa-o-Górach
Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów  oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej),   które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2016 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2016 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2016 roku.
Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku  albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, prozę literacką o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne na stronach www.cotg.pttk.pl oraz www.ksiazka.krakow.pl.

Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz piąty otrzymają specjalne pamiątkowe dyplomy.
W 4. Konkursie w 2019 roku brało udział 44 wydawców z dziewięciu krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Grecja, Polska, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy), którzy zgłosili do Konkursu 100 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z  Austrii, Bułgarii, Czech, Grecji, Polski, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 21 września 2020 roku (włącznie).


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU