Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2018 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2018 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2018 roku.

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku  albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia.
     
 Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz siódmy otrzymają specjalne pamiątkowe dyplomy.
 W 6. Konkursie w 2021 roku brało udział 45 wydawców z ośmiu krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja, Ukraina i Wielka Brytania), którzy zgłosili do Konkursu 116 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z  Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

    Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2022 roku (włącznie).

    Dzień 20 września 2022 roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod adresem:
    Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, Polska, z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”.


Regulamin


formularz zgłoszeniowy