Olga Tokarczuk - pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, psycholog. Napisała m.in.: "Prawiek i inne czasy", "Grę na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Księgi Jakubowe" oraz "Bieguni" (międzynarodowa Nagrodę Bookera 2018).

Olga Tokarczuk na Targach Książki w Krakowie 2018

​Składamy wyrazy największego uznania oraz serdeczne gratulacje. Tak ogromnym osiągnięciem szczycili się wcześniej Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz oraz Wisława Szymborska. 

Drugiego Nobla (2019) w dziedzinie literatury przyznano Peterowi Handkemu, austriackiemu pisarzowi i tłumaczowi. Olga Tokarczuk na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie 2018