Nominacja-Grzegorz-Gauden

W tym roku POLITYKA wyjątkowo zaprezentowała nominacje w dwóch częściach: monografie i prace popularnonaukowe prezentujemy poniżej, a debiuty, pamiętniki i źródła pojawią się za tydzień.

Nominowani:

Prace naukowe i monografie:

Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Antoni Dudek, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2019

Powstania Śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna Polsko-Niemiecka, Ryszard Kaczmarek, Wydawnictwo Literackie
Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem. Postawy mieszkańców województwa białostockiego wobec wyborów powszechnych w latach 1957-1969, Tomasz Danilecki, Oddział IPB w Białymstoku

Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1946, Mariusz Mazur, Bellona, UMCS

Prace popularnonaukowe i publicystyczne:

Przekrój Eilego.Biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika, Tomasz Potkaj, wyd. Mamndo

Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Paweł Piotr Reszka, Agora

Lwów – kresy iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Grzegorz Gauden, Universitas


Laureatów Nagród Historycznych za 2019 r. poznamy w numerze 20. POLITYKI, który ukaże się 13 maja w kioskach, a także na stronie polityka.pl. Trzymamy kciuki!