Nagroda-im.-Jana-Długosza-będzie-przyznana-w-EXPO-Kraków

Zbliżająca się gala będzie z wszech miar wyjątkowa. Na szczególną uwagę zasługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które w tym roku objęło mecenat nad wydarzeniem i będzie sponsorem tegorocznej nagrody głównej – czyli 30.000 zł. Dzięki zaangażowaniu MPEC’u konkurs nabiera rozmachu i pomimo utrudnień spowodowanych pandemią odbędzie się bez zakłóceń. Jak podkreśla przedstawiciel MPEC, wspieranie rozwoju nauki jest naszym wspólnym interesem: „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie to firma, która bardzo aktywnie opiera swoją działalność na nowych rozwiązaniach technologicznych i osiągnięciach naukowych. Spółka ściśle współpracuje z krakowskimi uczelniami, nie tylko dokształcając na studiach podyplomowych swoich pracowników, ale jednocześnie współtworząc programy służące wdrożeniom do praktyki gospodarczej najnowszych rozwiązań poprawiających efektywność przesyłania ciepła, ale przede wszystkim służących wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i ochronie środowiska. MPEC nie tylko wspiera, ale także czynnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach (kongresach, konferencjach, sympozjach) służących wymianie doświadczeń i popularyzacji wiedzy.”

Kolejne zmiany wynikają wprost z troski o bezpieczeństwo Jury i uczestniczących w konkursie autorów. Grażyna Grabowska, prezes Targów w Krakowie zaznacza, że „Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, by pandemia nie utrudniła sprawnego przeprowadzenia konkursu. Z uwagi na bezpieczeństwo wszelkie spotkania Jury dotyczące nominacji i wyboru zwycięzcy konkursu przeprowadzimy zdalnie, a sama gala będzie odbywać się w kameralnym gronie. Będziemy ją transmitować online za pośrednictwem naszych kanałów, więc bez obaw, każdy zainteresowany będzie mógł śledzić wybór zwycięzcy”.

Konkurs im. Jana Długosza niezmiennie wpisuje się w promocję czytelnictwa na najwyższym naukowym poziomie. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury w składzie: prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Andrzej Mączyński, prof. Ryszard Nycz, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka. Z powodów zdrowotnych jednego z członków gremium w  tym roku w prace zostali zaangażowani prof. Andrzej Chwalba oraz prof. Marcin Fabiański.