Cieszymy się, że Targi w Krakowie otrzymały certyfikat „Targi z rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego”. Jest on ważnym potwierdzeniem jakości organizowanych przez firmę wydarzeń.

Certyfikat stanowi solidny system akredytacji dla targów w Polsce. Jest przyznawany na kolejne trzy edycje targów po spełnieniu określonych w regulaminie warunków:
  • realizacja minimum trzech edycji targów w ciągu ostatnich pięciu lat;
  • legitymowanie się przez organizatora targów audytem danych statystycznych tych targów zgodnie ze „Standardami obliczeniowymi i definicjami statystycznymi PIPT”;
  • na podstawie ostatnich 3 edycji targów: średnia całkowita powierzchnia targowa wynajęta netto przekracza 400 m2 oraz średnia liczba wystawców ogółem (bez firm reprezentowanych) przekraczająca 40 uczestników.

Targi-z-rekomendacją-PIPT