Profesor Mieczysław Tomaszewski urodził się 17 listopada 1921 w Poznaniu. W 1952 roku rozpoczął pracę w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, którego został redaktorem naczelnym, a następnie dyrektorem. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Został następnie wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie, kierował Katedrą Edytorstwa Muzycznego oraz Zespołem Analizy i Interpretacji Muzyki, które powołał do życia. Był także kierownikiem Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. Wykładał teorię i estetykę muzyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był również członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W 2011 roku otrzymał tytuł honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie, a rok później został Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa.