23.MTKwK-baner-podstrona-2019
Faktury
  • PRZED WPŁATĄ


Zgodnie z naszym regulaminem Wystawcy (pkt. 3.3) po zawarciu umowy, Wystawca jest zobowiązany wnieść opłaty w pełnej wysokości. Istnieje również możliwość regulowania należności w ratach, według poniższych zasad:

- 45% należności brutto wpłacone jako zaliczka do dwóch tygodni

- 55%, czyli pozostała część całkowitej należności brutto, płatne najpóźniej do dnia 18.10.2019


Po dokonaniu zamówienia powierzchni system wygeneruje dwie faktury pro formy, zgodne z powyższymi wyliczeniami (45% oraz 55% kwoty pierwszego zamówienia). Każde kolejne zamówienie będzie tworzyć kolejną fakturę pro forma, płatną najpóźniej do dnia 18.10.2019.!!! UWAGA !!!

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z rabatu 10% na powierzchnię/stoisko należy opłacić CAŁOŚĆ należności z DWÓCH PIERWSZYCH FAKTUR PRO FROMA do dnia 21.06.2019.
  • PO WPŁACIE


Po dokonaniu pierwszej płatności system generuje dwie faktury:

- fakturę VAT na bezzwrotną opłatę rejestracyjną w kwocie 676,50 PLN

- fakturę zaliczkową na pozostałą kwotę.

Każda dodatkowa wpłata będzie generowała kolejną fakturę zaliczkową. Kwota wpłaty zostanie zaksięgowana jako przedpłata za udział w Targach, a na fakturze znajdą Państwo całość swojego zamówienia na dany dzień oraz informację o pozostałej kwocie do zapłaty.
  • PO TARGACH


Po zakończonej imprezie mają Państwo możliwość wygenerowania w systemie faktury końcowej. Opcja ta będzie możliwa do dnia 15 listopada, po tym terminie system zostanie zablokowany i nie będzie możliwości wystawiania żadnych dodatkowych faktur.


Terminy
21.06.2019 r. – koniec okresu rabatowego -10% na powierzchnię/stoisko

 

31.07.2019 r. – zgłoszenie udziału

 

30.08.2019 r. – zamówienie: wyposażenia dodatkowego, mediów, przesłanie planu stoiska, podwieszanie elementów, zgłoszenie wykonawcy zabudowy stoiska, zamówienie Internetu

 

09.09.2019 r. – zgłoszenie współwystawcy, wynajem sali seminaryjnej/Saloniku Literackiego i zgłoszenie programu towarzyszącego do informatora targowego i innych materiałów drukowanych, przesyłanie pozostałych materiałów do informatora targowego, zamówienie dodatkowych świadczeń reklamowych

 

04.10.2019 r. – wyposażenie sali seminaryjnej

 

18.10.2019 r. – płatność całości należności za udział w Targach

 

22.10.2019 r. – zgłoszenie programu towarzyszącego zamieszczonego w internecie, zamknięcie panelu klienta