24.Międzynarodowe-Targi-Książki-w-Krakowie-Faktury-i-terminy
Terminy

20.08.2021 r.


 • potwierdzenie lokalizacji z 2019 r.


31.08.2021 r.


 • koniec okresu rabatowego -10% na powierzchnię/stoisko
 • zamówienie sal seminaryjnych, Strefy Autora i Saloniku Literackiego


10.09.2021 r.


 • zgłoszenie udziału w Targach
 • możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w Targach (za wyjątkiem bezzwrotnej i obligatoryjnej opłaty rejestracyjnej)
 • zgłoszenie współwystawcy
 • bezkosztowa rezygnacja z sali seminaryjnej

15.09.2021 r.


 • zgłoszenie gości, prelegentów i autorów
 • wprowadzenie wpisu do katalogu elektronicznego
 • dostarczenie projektu do zabudowy indywidualnej
 • zgłoszenie wykonawcy zabudowy stoiska, zamówienie Internetu, zamówienie dodatkowych świadczeń reklamowych
 • zamówienie: wyposażenia dodatkowego, mediów
 • przesłanie planu stoiska, podwieszanie elementów


8.10.2021 r.


 • płatność całości należności za udział w Targach
 • zamknięcie panelu wystawcy
Faktury

 • PRZED WPŁATĄ


Zgodnie z naszym regulaminem Wystawcy (pkt. 3.3) po zawarciu umowy, Wystawca jest zobowiązany wnieść opłaty w pełnej wysokości. Istnieje również możliwość regulowania należności w ratach, według poniższych zasad:

- 45% należności brutto za powierzchnię/stoisko + opłata rejestracyjna wpłacone jako zaliczka do dwóch tygodni

- 55%, czyli pozostała część całkowitej należności brutto, płatne najpóźniej do dnia 8.10.2021 r.


Po dokonaniu zamówienia powierzchni system wygeneruje fakturę pro formę. Każde kolejne zamówienie będzie tworzyć kolejną fakturę pro forma, płatną najpóźniej do dnia 08.10.2021 r.


Uwaga!

Rabaty na powierzchnię/stoisko obowiązują, pod warunkiem uregulowania całości należności do 31.08.2021 r.


 • PO WPŁACIE


Po dokonaniu płatności system generuje dwie faktury:

- fakturę VAT na bezzwrotną opłatę rejestracyjną w kwocie 676,50 PLN brutto

- fakturę zaliczkową na pozostałą kwotę.


Każda dodatkowa wpłata będzie generowała kolejną fakturę zaliczkową. Kwota wpłaty zostanie zaksięgowana jako przedpłata za udział w Targach, a na fakturze znajdą Państwo całość swojego zamówienia na dany dzień oraz informację o pozostałej kwocie do zapłaty.


 • PO TARGACH


Po zakończonej imprezie mają Państwo możliwość wygenerowania w systemie faktury końcowej. Opcja ta będzie możliwa do dnia 15 listopada 2021 r., po tym terminie system zostanie zablokowany i nie będzie możliwości wystawiania żadnych dodatkowych faktur. W celu wygenerowania faktury końcowej, prosimy o kontakt z zespołem, po zakończonej imprezie, nie później niż dnia 15 listopada br.