Targi-Książki-FAQ-2021
FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania Wystawców
nagłówek

O organizacji wydarzenia

element
W jakiej formie odbywają się 24.MTKwK®? 
24.MTKwK® odbywają się w formie stacjonarnej, tj. w budynku EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. Wydarzeniom targowym będą towarzyszyć wydarzenia online. 
element
Co w sytuacji, gdy Targi nie będą mogły odbyć się fizycznie? 
Jeżeli zostaną wprowadzone rządowe zakazy i obostrzenia uniemożliwiające organizację Targów stacjonarnie, Organizator przewiduje przeniesienie do internetu części programu możliwych do odwzorowania online. 
element
Ilu Zwiedzających może przebywać jednocześnie w przestrzeni targowej? 

Szacując liczbę Zwiedzających należy wziąć pod uwagę rządowe rozporządzenia wobec osób niezaszczepionych oraz zaszczepionych, biorących udział w wydarzeniu targowym. Na dzień 26.07.2021 r.: 

  • limit osób niezaszczepionych wynosi 1 osoba na 10 metrów kwadratowych przebywających jednocześnie w przestrzeni targowej; 

  • osoby zaszczepione nie są objęte limitem wejść - ich liczba jest nieograniczona.  

element
Czy osoby zaszczepione wliczają się do limitu Zwiedzających? 
Według aktualnych na dzień 26.07.2021 r. rozporządzeń rządowych osoby zaszczepione nie wliczają się do limitu Zwiedzających. Mogą przebywać w jednym momencie w przestrzeni targowej w nieograniczonej liczbie. 
element
Czy Wystawcy wliczają się do limitu osób mogących jednocześnie przebywać w przestrzeni targowej? 
Obsługa wydarzenia (Organizatorzy, a także Wystawcy) nie wlicza się do limitu. 
element
Czy osoba niezaszczepiona może wziąć udział w Targach? ​
Tak, zgodnie z wytycznymi rządowymi na dzień 26.07.2021 r. osoby niezaszczepione mogą brać udział w Targach w ograniczonej ilości (1 osoba na 10 metrów kwadratowych), po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie przy zakupie biletu. 
element
W jaki sposób będzie przebiegała sprzedaż biletów? ​
  • zakup biletów będzie możliwy online na specjalnie przygotowanej platformie, którą udostępnimy w późniejszym czasie; 
  • w sprzedaży będzie dostępny tylko jeden rodzaju biletu – jednodniowy, na konkretny dzień targowy, w tej samej cenie dla każdego Zwiedzającego; 

  • bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Targów w wybrany przy zakupie dzień targowy, nie będzie ograniczony godzinowo.

element
Czym jest Strefa Autora? 
Strefa Autora to przestrzeń specjalnie przygotowana na organizowanie spotkań z Autorami. Pojawią się w niej wyznaczone stanowiska dla pisarzy i z wydzieloną przestrzenią dla czekających. Stanowiska zostaną wyposażone w plexi, a między Zwiedzającymi pojawią się wyznaczone odstępy oraz osoby odpowiedzialne za kontrolowanie kolejki. Jest bezpłatna dla Wystawców i płatna 200zł/h dla firm niebędących Wystawcami.
element

Czy spotkania z Autorami będą odbywać się na stoiskach?

Tak, spotkania z Autorami na stoiskach będą możliwe, jednak Wystawca ponosi odpowiedzialność za organizację wydarzenia oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w dniu organizacji spotkania, w tym zapewnienie środków dezynfekcji i zachowania odstępów między czekającymi. W związku z tym rekomendujemy rezygnację z organizowania spotkań na stoiskach na rzecz przeniesienia ich do bezpłatnej dla Wystawcy Strefy Autora.

nagłówek

Rejestracja/zgłoszenie 2021

element

W jaki sposób mogę dokonać rejestracji na Targi? 

Rejestracja na Targi odbywa się poprzez Panel Wystawcy dostępny tutaj
element

Jakie są zasady zgłoszenia dla Wystawców z 2020 r., którzy podpisali porozumienie i przenieśli wpłacone kwoty na tegoroczną edycję? 

Zgłoszenie w Panelu Wystawcy: 

1.     Wystawcy, którzy podpisali porozumienie są proszeni jedynie o zalogowanie się w Panelu Wystawcy przy użyciu danych z 2020 r. Nie dokonują  nowej rejestracji i nie składają nowego zamówienia.  

2.     W Panelu pojawi się komunikat o nowym regulaminie Targów i załączniku – wymagane jest zapoznanie się z ich treścią oraz zaakceptowanie w systemie. 

3.     Wszelkie modyfikacje zamówienia złożonego w 2020 r. muszą być zgłaszane mailowo do Zespołu Targów, kontakt: https://www.ksiazka.krakow.pl/pl/kontakt.html

nagłówek

Lokalizacje

element

Lokalizacje z którego roku są brane pod uwagę przy potwierdzaniu stoisk? 

Potwierdzenie lokalizacji dotyczy miejsc, które zajmowali Państwo w 2019 r. 

1.     Wystawcy, którzy zgłosili się do udziału w Targach w 2019 r. mają pierwszeństwo do swojej powierzchni z 2019 r. o tych samych wymiarach i w tej samej lokalizacji. W przypadku chęci zgłoszenia udziału w Targach 2021 r., ale ze zmianą wielkości stoiska lub lokalizacji, rezerwacja jest dokonywana po potwierdzeniu nowej, dostępnej lokalizacji. 

2.     Wystawcy, którzy byli obecni w 2019 r. i w 2020 r. zgłosili się do udziału w Targach w innej lokalizacji, lecz w wyniku odwołania imprezy w trybie stacjonarnym zadeklarowali zgłoszenie udziału w 2021 r., powracają do lokalizacji z 2019. Ustalenie nowej lokalizacji będzie traktowane priorytetowo. 

3.     Wystawcy, którzy w 2020 r. zgłosili się po raz pierwszy, dostaną propozycję nowej lokalizacji. 

element

Do kiedy należy potwierdzić lokalizację z 2019 roku? 

Lokalizacje z 2019 roku są potwierdzane do 20.08.2021 r. 

nagłówek

Terminy/ważne daty

element

Przyjmowanie zgłoszeń - od kiedy i do kiedy trwa? 

Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 26.07-10.09.2021 r. 

element

Okres rabatowy - do kiedy trwa? 

Okres rabatowy zostaje przedłużony do 31.08.2021 r. 

element

Do kiedy mogę bezkosztowo wycofać się z Targów? 

Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 10.09.2021 r. Otrzymuje wówczas zwrot pieniędzy, jednak z wyłączeniem opłaty rejestracyjnej, która jest bezzwrotna i obligatoryjna. 

element

Do kiedy należy zarezerwować salę seminaryjną / Salonik Literacki? 

Rezerwacja sal seminaryjnych / Saloniku Literackiego jest możliwa do dnia 31.08.2021 r., pod warunkiem dostępności sal. 

element

Do kiedy mogę bezkosztowo zrezygnować z rezerwacji sali seminaryjnej / Saloniku Literackiego? 

Bezkosztowa rezygnacja z rezerwacji sali seminaryjnej / Saloniku Literackiego jest możliwa do 10.09.2021 r. 

element

Do kiedy należy zgłosić autorów, prelegentów i ich gości? 

Rejestracja gości jest możliwa do 15.09.2021 r. 

element

Do kiedy należy zarejestrować Gości Wystawcy i dokonać wpisu do elektronicznego katalogu? 

Zarówno rejestracja gości jak i wpis do katalogu są możliwe do 15.09.2021 r. 

element

Do kiedy należy potwierdzić lokalizację z 2019 roku? 

Lokalizacje z 2019 roku są potwierdzane do 20.08.2021 r. 

element

Do kiedy należy przesłać projekt zabudowy stoiska w przypadku Wystawców zamawiających powierzchnię niezabudowaną? 

Projekt zabudowy stoiska należy dosłać do 15.09.2021 r. 

nagłówek

Koszty

element

Czy otrzymam zwrot kosztów w przypadku odwołania Targów? 

Jeżeli Targi zostaną odwołane ze względu na okoliczności od siebie niezależne (patrz punkt 14.1. w Regulaminie Targów):

  • Wystawca będzie mógł przenieść swoje zamówienie i wszystkie wpłacone w 2021 r. środki na poczet edycji 2022 r. Opłata Rejestracyjna również podlega przeniesieniu.
  • Wystawca, który nie zdecyduje się na przeniesienie wpłaconych środków na poczet edycji 2022 r. otrzyma zwrot wszystkich środków wpłaconych w 2021 r. z wyjątkiem kosztów Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 550 zł netto, która jest w tym przypadku bezzwrotna niezależnie od daty odwołania Targów.


element

Czy mogę bezkosztowo wycofać się z Targów? 

Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 10.09.2021 r. Zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez Wystawcę kwoty, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej.

element

Czy mogę otrzymać zwrot opłaty rejestracyjnej w przypadku odwołania Targów / rezygnacji z udziału w Targach? 

Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna, bez względu na to, czy Wystawca zrezygnował z Targów na własne życzenie, czy też wydarzenie zostało odwołane. 

element

Dlaczego nie mogę otrzymać zwrotu opłaty rejestracyjnej? 

Opłata rejestracyjna to kwota, która pokrywa wstępne koszty przygotowania Targów, tj. utrzymania systemu rejestracji oraz częściowego rozliczenia realizacji. 

element

Rabat – w jakiej wysokości i kiedy mogę go otrzymać? 

Rabat w wysokości 10% to rabat przyznawany pod warunkiem wpłaty całości należności za: 

·       powierzchnię/stoisko, 

·       opłatę rejestracyjną, 

·       typ powierzchni (dotyczy stoisk z dwóch lub trzech stron otwartych i stoisk wyspowych), 

·       opłatę infrastrukturalną (dotyczy powierzchni niezabudowanej). 

do dnia 31.08.2021 r.