8. Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”

W ramach 26. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® (26-29 października 2023 roku) został ogłoszony  8. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, którego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

          Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów  oraz
o tematyce związanej z górami
(geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej),   które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2019 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2019 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2019 roku.

     Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku  albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

     Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne (w językach: PL i UK) na stronach: https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ oraz www.ksiazka.krakow.pl.

     Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz piąty otrzymają specjalne pamiątkowe dyplomy.

     W 7. Konkursie w 2022 roku brało udział 37 wydawców z sześciu krajów (Austria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja i Ukraina), którzy zgłosili do Konkursu 113 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych
w Konkursie znalazły się wydawnictwa z  Austrii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Ukrainy.

     Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2023 roku (włącznie).

    Dzień 20 września roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod adresem:

    Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6,
31-010 Kraków z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA
O GÓRACH”.

 

 

Materiały do pobrania