FAQ

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania Wystawców

 • 26.MTKwK® odbywają się w formie stacjonarnej, tj. w budynku EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. Wydarzeniom targowym będą towarzyszyć wydarzenia online. 
  • zakup biletów będzie możliwy online na specjalnie przygotowanej platformie, którą udostępnimy w późniejszym czasie; 

  • wszyskie informacje na temat biletów znajdują się tutaj

  • bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Targów w wybrany przy zakupie dzień targowy, nie będzie ograniczony godzinowo.

 • Strefa Autora to przestrzeń specjalnie przygotowana na organizowanie spotkań z Autorami. Pojawią się w niej wyznaczone stanowiska dla pisarzy i z wydzieloną przestrzenią dla czekających. Jest bezpłatna dla Wystawców.

 • Tak, spotkania z Autorami na stoiskach będą możliwe, jednak Wystawca ponosi odpowiedzialność za organizację wydarzenia oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w dniu organizacji spotkania.

 • Rejestracja na Targi odbywa się poprzez Panel Wystawcy dostępny od 1.03.2022 r.
 • Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 1.03-22.09.2023 r. 

 • Okres rabatowy trwa do 31.07.2023 r. 

 • Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 25.09.2023 r. Otrzymuje wówczas zwrot pieniędzy, jednak z wyłączeniem opłaty rejestracyjnej, która jest bezzwrotna i obligatoryjna. 

 • Rezerwacja sal seminaryjnych / Saloniku Literackiego jest możliwa do dnia 25.09.2023 r., pod warunkiem dostępności sal. 

 • Rejestracja gości jest możliwa do 22.10.2023 r. 

 • Rejestracja gości możliwa jest do 22.10.2022 r. 

 • Projekt zabudowy stoiska należy dosłać do 22.09.2023 r. 

 •  

  • Wystawca będzie mógł przenieść swoje zamówienie i wszystkie wpłacone w 2023 r. środki na poczet edycji 2024 r. Opłata Rejestracyjna również podlega przeniesieniu.
  • Wystawca, który nie zdecyduje się na przeniesienie wpłaconych środków na poczet edycji 2024 r. otrzyma zwrot wszystkich środków wpłaconych w 2023 r. z wyjątkiem kosztów Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 600 zł netto, która jest w tym przypadku bezzwrotna niezależnie od daty odwołania Targów.

   

 • Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 25.09.2022 r. Zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez Wystawcę kwoty, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej.

 • Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna, bez względu na to, czy Wystawca zrezygnował z Targów na własne życzenie, czy też wydarzenie zostało odwołane. 

 • Opłata rejestracyjna to kwota, która pokrywa wstępne koszty przygotowania Targów, tj. utrzymania systemu rejestracji oraz częściowego rozliczenia realizacji. 

 • Ceny stoisk i powierzchni podane w cenniku, uwzględniają rabat przyznawany pod warunkiem wpłaty całości należności za: 

  • powierzchnię/stoisko, 

  • opłatę rejestracyjną, 

  • typ powierzchni (dotyczy stoisk z dwóch lub trzech stron otwartych i stoisk wyspowych), 

  • opłatę infrastrukturalną (dotyczy powierzchni niezabudowanej),

  do dnia 31.07.2023 r. Od 1.08.2023 r. ceny stoisk i powierzchni zabudowanej/niezabudowanej wzrosną o 10%.