FAQ

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania Wystawców

 • 26.MTKwK® odbywają się w formie stacjonarnej, tj. w budynku EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. Wydarzeniom targowym będą towarzyszyć wydarzenia online na Wirtualnej Platformie Targów https://ksiazka.krakow.pl/

 • Spotkania z Autorami podczas Targów odbywają się na scenach, zlokalizowanych w halach targowych, w salach seminaryjnych oraz na stoiskach wydawniczych. Wystawca ponosi odpowiedzialność za organizację wydarzenia oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w dniu organizacji spotkania.

  • zakup biletów będzie możliwy online na specjalnie przygotowanej platformie, którą udostępnimy we wrześniu
  • w kasach, w czasie trwania Targów w dniach 26-29 października 2023 r.
  • wszystkie informacje na temat biletów znajdują się tutaj
  • bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Targów w wybrany przy zakupie dzień targowy, nie będzie ograniczony godzinowo.

   

 • Strefa Autora to przestrzeń specjalnie przygotowana na organizowanie spotkań z Autorami. Pojawią się w niej wyznaczone stanowiska dla pisarzy i z wydzieloną przestrzenią dla czekających.

 • Rejestracja na Targi odbywa się poprzez Panel Wystawcy dostępny od 27.03.2023 r.

 • Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 27.03-22.09.2023 r.

 • Okres rabatowy trwa do 31.07.2023 r. Po tym terminie ceny wzrosną o 15%

 • Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 22.09.2023 r. Otrzymuje wówczas zwrot pieniędzy, jednak z wyłączeniem opłaty rejestracyjnej, która jest bezzwrotna i obligatoryjna.

 • Rezerwacja sal seminaryjnych jest możliwa do dnia 22.09.2023 r., pod warunkiem dostępności sal.

 • Rejestracja gości jest możliwa do 22.09.2023 r.

 • Rejestracja gości możliwa jest do 22.10.2022 r.

 • Projekt zabudowy stoiska należy dosłać do 22.09.2023 r. 

 • Potwierdzenie lokalizacji z 2022 r. do 31.05.2023 r.

  Wystawcy, którzy uczestniczyli w Targach w 2022 r., mają pierwszeństwo do lokalizacji z 2022 r. (dotyczy powierzchni o tych samych wymiarach). W przypadku chęci zmiany lokalizacji, wielkości powierzchni wystawienniczej, należy złożyć zamówienie zgodnie z oczekiwaniami i w komentarzu zaznaczyć chęć zmiany z informacją, czego zmiana dotyczy. Stara lokalizacja pozostaje w rezerwacji do momentu zaakceptowania przez Wystawcę nowej lokalizacji.

   

 •  

  • Wystawca będzie mógł przenieść swoje zamówienie i wszystkie wpłacone w 2023 r. środki na poczet edycji 2024 r. Opłata Rejestracyjna również podlega przeniesieniu.
  • Wystawca, który nie zdecyduje się na przeniesienie wpłaconych środków na poczet edycji 2024 r. otrzyma zwrot wszystkich środków wpłaconych w 2023 r. z wyjątkiem kosztów Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 600 zł netto, która jest w tym przypadku bezzwrotna niezależnie od daty odwołania Targów.
 • Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 22.09.2023 r. Zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez Wystawcę kwoty, z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej.

 • Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna, bez względu na to, czy Wystawca zrezygnował z Targów na własne życzenie, czy też wydarzenie zostało odwołane.

 • Opłata rejestracyjna to kwota, która pokrywa wstępne koszty przygotowania Targów, tj. utrzymania systemu rejestracji oraz częściowego rozliczenia realizacji.

 • Ceny stoisk i powierzchni podane w cenniku uwzględniają rabat przyznawany pod warunkiem wpłaty całości należności za: 

  • powierzchnię/stoisko, 
  • opłatę rejestracyjną,
  • typ powierzchni (dotyczy stoisk z dwóch lub trzech stron otwartych i stoisk wyspowych), 
  • opłatę infrastrukturalną (dotyczy powierzchni niezabudowanej),

  do dnia 31.07.2023 r. Od 1.08.2023 r. ceny stoisk i powierzchni zabudowanej/niezabudowanej wzrosną o 15%.