Rejestracja Gości Branżowych

Rejestracja Gości Branżowych zostanie uruchomiona we wrześniu.

WEJŚCIE DLA BRANŻY

graficy, korektorzy, redaktorzy, tłumacze, producenci papieru, przedstawiciele drukarni/księgarni/hurtowni

bezpłatnie w dniach: 26-27.10.2023

 

bibliotekarze

bezpłatnie w dniach: 26-29.10.2023

 

wejście dla grup branżowych 

bezpłatnie w dniach: 26-27.10.2023