Informacje organizacyjne

Terminy

08.04.2024 r.

 • uruchomienie Panelu Wystawcy - systemu sprzedaży i rejestracji udziału w Targach

31.05.2024 r.

 • Potwierdzenie lokalizacji stoisk dla wystawców z roku 2023 r. (potwierdzenie dotyczy miejsca, wielkości powierzchni i wymiarów stoiska) lub chęci zmiany (lokalizacji, wielkości stoiska, wymiarów).

31.07.2024 r.

 • koniec okresu rabatowego - od 1.08.2024 r. ceny za powierzchnię/stoisko wzrosną o 15%

20.09.2024 r.

 • termin zgłoszenia udziału w Targach / termin rezygnacji z udziału w Targach (Wystawca zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji na adres: ksiazka@targi.krakow.pl. Na tej podstawie nastąpi zwrot środków wpłaconych przez Wystawcę, za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej, która jest obligatoryjna i bezzwrotna. Patrz Regulamin pkt 4.
 • termin zgłoszenia Współwystawców;
 • termin zamówienia sal seminaryjnych, scen, pokojów spotkań, stref autora / termin bezkosztowej rezygnacji z sal seminaryjnych;
 • termin zgłaszania Autorów, Prelegentów;
 • termin uzupełnienia wpisu do Katalogu Wystawców, Programu Towarzyszącego w Panelu Wystawcy;
 • termin dostarczenia projektu do zabudowy indywidualnej / przesłania planu stoiska, zgłoszenia wykonawcy zabudowy stoiska w przypadku zamówienia powierzchni niezabudowanej;
 • termin zamówienia wyposażenia dodatkowego, mediów, Internetu, podwieszania elementów.

18.10.2024 r.

 • termin rejestracji gości Wystawców, gości branżowych;
 • termin uregulowania całości należności za udział w Targach.

Faktury

PRZED WPŁATĄ

 

Zgodnie z naszym regulaminem Wystawcy (pkt. 3.3) po zawarciu umowy, Wystawca jest zobowiązany wnieść opłaty w pełnej wysokości. Istnieje również możliwość regulowania należności w ratach, według poniższych zasad:

 • opłata rejestracyjna + 1 rata: w wysokości 45% należności brutto wynikającej z zamówienia w Panelu Wystawcy, wpłacana jako zaliczka 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 • rata 2: pozostała część całkowitej należności brutto wynikającej z zamówienia w Panelu Wystawcy, wpłacana do dnia: 
  • 31.07.2024 w cenach uwzględniających rabat,
  • 18.10.2024 w cenach regularnych (wyższych 15%).

Po dokonaniu zamówienia powierzchni system wygeneruje fakturę pro forma. Każde kolejne zamówienie będzie tworzyć kolejną fakturę pro forma, płatną najpóźniej do dnia 18.10.2024 r.

Uwaga!

Warunkiem zachowania niższych cen za powierzchnię/stoisko jest uregulowanie należności do dnia 31.07.2024 r.

 

PO WPŁACIE

Po dokonaniu płatności system generuje dwie faktury:

 • fakturę VAT na bezzwrotną opłatę rejestracyjną w kwocie 738,00 PLN brutto
 • fakturę zaliczkową na pozostałą kwotę.

Każda dodatkowa wpłata będzie generowała kolejną fakturę zaliczkową. Kwota wpłaty zostanie zaksięgowana jako przedpłata za udział w Targach, a na fakturze znajdą Państwo całość swojego zamówienia na dany dzień oraz informację o pozostałej kwocie do zapłaty.

 

PO TARGACH

Po zakończonej imprezie mają Państwo możliwość pobrania wygenerowanej w Panelu Wystawcy faktury końcowej. Opcja ta będzie możliwa do dnia 15.11.2024 r., po tym terminie system zostanie zablokowany i nie będzie możliwości wystawiania żadnych dodatkowych faktur. W celu wygenerowania faktury końcowej, prosimy o kontakt z zespołem, po zakończonej imprezie, nie później niż dnia 15 listopada br.