Honorowa Rada Patronacka

Aurelia Grejner

Prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

Absolwentka polonistyki (o dwóch specjalnościach: nauczycielskiej i wiedzy o teatrze). Pracuje w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działa w Stowarzyszeniu Wydawców Szkół Wyższych - od 2013 r. wiceprezes, a w 2019 r. została wybrana prezesem zarządu SWSW.

 

Włodzimierz Albin

Fundacja Powszechnego Czytania

Od połowy lat 90-tych aktywnie działa w krajowym ruchu wydawniczym, pełniąc społecznie różnorodne funkcje. Przez 8 lat zajmował m.in. stanowisko prezesa Polskiej Izby Książki. Obecnie jest przewodniczącym rady Fundacji Powszechnego Czytania. Ukończył wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie jego pasją są książki, podróże i fotografia.

 

dr Tomasz Makowski

Dyrektor Biblioteki Narodowej

Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W BN pracuje od 1994. Przed objęciem stanowiska dyrektora (2007) pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. naukowych i kierownika działu zbiorów specjalnych. Autor czterech publikacji książkowych (1996, 1998, 2005, 2014) i kilkunastu artykułów.

 

dr hab. Remigiusz Sapa

prof. UJ - Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej od 2021 r. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 2004 roku, a stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2011 roku. W latach 2012-2020 był dyrektorem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (po zmianie nazwy – Instytutu Studiów Informacyjnych) Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

ks. Roman Szpakowski

Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Organizator corocznych Targów Wydawców Katolickich na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczony Srebrną Gwiazdą Interpromu w dziedzinie gospodarczej za 2001 r. W 2011 r. został uhonorowany odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, a przez Zarząd katolickiego Stowarzyszenie Filmowego im. św. M.M. Kolbego z okazji XXVI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Krajową Nagrodą im. J. Kulentego - "Multimedia w służbie Ewangelii” za wybitne osiągnięcia w kraju i za granicą w dziedzinie ewangelizacji z wykorzystanie multimediów.