Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza

15.04.2024

Do 31 maja 2024 r. można składać zgłoszenia do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza, który od dwudziestu siedmiu lat towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie (w tym roku wydarzenie zaplanowano na 24–27 października).

Konkurs wpisuje się w program rozwoju czytelnictwa i ma na celu popularyzację i nagrodzenie publikacji z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, poprzez aktywizowanie i motywowanie obecnych na polskim rynku wydawnictw do publikowania dokonań polskich naukowców i badaczy, które wnoszą istotny wkład w rozwój nauki i kultury.

Zgłoszenia do konkursu można składać za pośrednictwem formularza internetowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ogłoszenie wyników ma miejsce podczas uroczystej gali, która zawsze odbywa się pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® i na którą zapraszani są autorzy nominowanych dzieł, wydawcy, osobistości środowiska kulturalno-naukowego, przedstawiciele świata mediów, jak i władz państwowych.