Adam Boniecki 2013

Projekt bez tytułu(18).jpg

Adam Boniecki 2013

O Prelegencie:
właśc. Adam Edward Fredro-Boniecki (ur. 25 lipca 1934 w Warszawie) – katolicki prezbiter, generał zakonu marianów w latach 1993-2000, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” w latach 1999-2011. W wieku 18 lat wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów (w roku 1993 został przełożonym generalnym Zgromadzenia). Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w 1960 otrzymał z rąk bpa Antoniego Pawłowskiego święcenia kapłańskie w tamtejszej bazylice katedralnej. Od 1999 do 2011 roku mieszkał przy Parafii św. Floriana w Krakowie. Od 14 lipca 2011 mieszka we wspólnocie Księży Marianów w dzielnicy Stegny w Warszawie. Najważniejsze publikacje: Rozmowy niedokończone, Notes, Znak, Budowa kościołów w diecezji przemyskiej, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Meditationes: Droga Krzyżowa na Mariankach, Zrozumieć papieża: rozmowy o encyklikach, Trzeba czasem zażartować: alfabet księdza Bonieckiego, Vademecum.