Andrzej Kosowski

Andrzej_Kosowski.jpg

Andrzej Kosowski

O Prelegencie:

absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Mozartowskiej. W latach 1996-2012 pracował w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a od 2001 roku był jego Redaktorem Naczelnym. Był twórcą i dyrektorem sześciu edycji Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie w latach 2005-2010. Był członkiem Rady Polskiej Izby Książki (2006-2009) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” (2007-2009). Członek Rady Artystycznej Filharmonii Śląskiej w latach 2007-2010 oraz członek Rady Artystycznej Opery Krakowskiej w latach 2001-2004. W 2007 roku był członkiem Komitetu Organizacyjnego Roku Karola Szymanowskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku był pełnomocnikiem Ministra do spraw Roku Lutosławskiego, a w 2014 roku – koordynatorem Roku Kolberga. Członek Stowarzyszenia Muzyki Polskiej, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego oraz Towarzystwa Muzycznego im. Witolda Lutosławskiego.