Franciszek Ziejka 2012

Projekt bez tytułu(21).jpg

Franciszek Ziejka 2012

O Prelegencie:

polski uczony, historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, w latach 1999–2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas jej pełnienia był m.in. przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, wiceprzewodniczącym i następnie przewodniczącym (2002–2005) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów oraz członkiem Komitetu Polska w Zjednoczonej Europie przy prezydium PAN. W 1996 został członkiem Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności, w 2005 objął funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Jest również członkiem polskiego PEN Clubu. Jest autorem i redaktorem licznych publikacji naukowych, tj. W kręgu mitów polskich (1977), Paryż młodopolski (1993), Poeci, misjonarze, uczeni. Z dziejów kultury i literatury polskiej (1998). Napisał również kilka sztuk teatralnych zaprezentowanych przez Teatr Faktu Telewizji Polskiej, m.in. Narodziny legendy (1988), Polski listopad (1989), Traugutt (1991). Jest też twórcą kilku słuchowisk radiowych (Kamienna księga dziejów, A stało się to w zapusty).