Grzegorz Boguta 2012

Projekt bez tytułu(24).jpg

Grzegorz Boguta 2012

O Prelegencie:

polski wydawca, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL. Ukończył studia na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Warszawskim. W 1983 w PAN uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych. Od 1977 do 1979 pracował jako asystent w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Później został pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
W drugiej połowie lat 70. podjął współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Obok Mirosława Chojeckiego należał do założycieli Niezależnej Oficyny Wydawniczą NOWA, wydającej pisma drugiego obiegu. Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany (13 grudnia 1981 do 7 grudnia 1982). Po zwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną. W 1989 brał udział w obradach jednego z podzespołów Okrągłego Stołu. Następnie przez rok pełnił funkcję doradcy minister kultury, Izabelli Cywińskiej, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Od 1990 do 2000 zajmował stanowisko dyrektora Państwowego Wydawnictwa Naukowego, doprowadził do prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. W 1993 został prezesem zarządu Wydawnictwa NOWA, później objął kierowniczą funkcję w firmie doradczej.
W latach 90. kierował Polską Izbą Książki. W 1991 należał do założycieli Stowarzyszenia Archiwum Solidarności. W 2003 został prezesem zarządu Fundacji Kultury. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.