Henryk Podolski 2013

Projekt bez tytułu(20).jpg

Henryk Podolski 2013

O Prelegencie:
absolwent ATK. Pracę zawodową rozpoczął w macierzystej uczelni w 1972 r. W latach 1991-1999 był kierownikiem Wydawnictwa ATK, a po zmianie nazwy uczelni od 1999 do 2013 r. dyrektorem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także członkiem Senatu UKSW od 2008.
W latach 2002-2005 był sekretarzem i rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, obecnie jest jego skarbnikiem. W latach 2004-2007 pełnił funkcje wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. W 2007 r. został wybrany prezesem Stowarzyszenia, ponownie wybrany na kadencję 2010-2013. Wieloletni członek Komitetu Organizacyjnego Targów Książki Akademickiej Atena. Przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia. Członek Rady Patronackiej Targów Książki w Krakowie.