Piotr Dobrołęcki

PIOTR-DOBROLECKI-1505x1536.png

Piotr Dobrołęcki

O Prelegencie:

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Szkołę księgarską przeszedł w najlepszej księgarni w Polsce, jaką była Wzorcownia Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, potem przez ponad 20 lat pracował w handlu zagranicznym. Od 1992 roku aktywnie działa na rynku książki, wpierw związany z poznańskim Biuletynem Nowości Wydawniczych „Megaron”, a od 2000 roku z Biblioteką Analiz jako redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” i „Kwartalnika Literackiego Wyspa” oraz zastępca redaktora naczelnego dwutygodnika „Biblioteka Analiz”. Członek władz organizacji branżowych: Polskiej Izby Książki, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Honorowy członek Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. Wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.