Robert Piaskowski

Piaskowski.jpg

Robert Piaskowski

O Prelegencie:

absolwent polonistyki i socjologii na UJ oraz na Universitè d’Aix Marseille w Aix en Provence, dyplomacji kulturalnej na Collegium Civitas w Warszawie, stypendysta programu „Promoting Social Change through Arts” Departamentu Stanu USA. Jeden
z założycieli i pierwszych prezesów Stowarzyszenia Pro Musica Mundi, laureat orderu Kawalera Sztuki i Literatury Republiki Francuskiej
i Krakowianin Roku 2013w plebiscycie „Dziennika Polskiego”. Zarządza pionem programowym KBF, realizującym politykę Krakowa w zakresie kultury, koordynując min. flagowe festiwale Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Off Camera, Boska Komedia, literackie festiwale Miłosza i Conrada. Dyrektor artystyczny i koordynator Festiwalu Muzyki Filmowej – obecnie największego i najwyżej cenionego festiwalu tego gatunku muzyki na świecie. Odpowiada za integracjęi komunikację działań podmiotów samorządowych i pozarządowych z kraju oraz zagranicy. Współtwórca aplikacji Krakowa do Sieci Miast Kreatywnych i koordynator Programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, pomysłodawca połączenia bibliotek miejskich i jeden z pomysłodawców przystąpienia Krakowa do Sieci Miast Schronienia ICORN. Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. utworzenia Centrum Literatury i Języka w Składzie Solnym – wielofunkcyjnego centrum literackiego na krakowskim Zabłociu.