Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”

9. Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”

W ramach 27. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® (24-27 października 2024 roku) został ogłoszony  9. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, którego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2020 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne) dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2020 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2020 roku.

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku  albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ oraz www.ksiazka.krakow.pl

W 8. Konkursie w 2023 roku brało udział 40 wydawców z sześciu krajów (Austria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja i Ukraina), którzy zgłosili do Konkursu 86 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z  Austrii, Czech, Kanady, Polski i Słowacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2024 roku (włącznie).

Dzień 20 września roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod adresem:

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6,
31-010 Kraków z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA
O GÓRACH”.

PL logo (x).jpg [161.15 KB]