Program Spotkań z Literaturą Kobiecą zostanie opublikowany we wrześniu.